Hannu Oskala

Kaikki blogit puheenaiheesta Vammaisuus

Paralymposvuoren rinteiltä

Millähän joutavalla kliseellä tämän kirjoituksen aloittaisi? Kertoisinko, että olympialaiset olivat ja menivät? Äst, ei se käy.

Miten olisi, jos ilmoittaisin lukijoille, että suomalaisten menestys jäi heikoksi? Jotenkin minusta tuntuu, että se tiedetään jo. Ehkä siitä on ollut joku maininta jossain jo aikaisemmin?

Jo muinaiset roomalaiset - ei, nehän olivat kreikkalaisia.

Tämä ei nyt oikein ota sujuakseen. Siispä siirryn tylyyn sanelumenetelmään.

20 vuotta äitinä

Kun katselen sinua lapseni tänään, olemme kulkeneet melkoisen matkan yhdessä. Alkuvaiheesi oli vaikea, pitkään päällämme leijui uhka etenevästä sairaudesta, joka veisi sinut pois varhain. Lopulta muutaman vuoden jälkeen varmistui, ettei näin olisi, sinä olisit ”vain” vammainen. Mikä helpotus se oli silloin ja on edelleen.

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Kuka on vammainen?

 

Aloin mielessäni leikitellä ajatuksella siitä, mitä englanninkielisessä maailmassa tuumittaisiin, jos käsite impaired=vammainen siirrettäisiin käsitteen mentally retarded= kehitysvammaisen tilalle.  Nousisi valtaisa mekkala. Niin kaukana käsitteet ovat toisistaan. Meillä sen sijaan voi laajalevikkisen lehden kolumnisti kaikessa rauhassa käyttää kehitysvammaisesta nimitystä vammainen, joka on tietysti yläkäsite. Vammaisuutta on monenlaista: on kuulovammaisia, näkövammaisia, aivovammaisia.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä